Dreamline Side Table

Ordinær pris 4.700,00 kr Spar -4.700,00 kr

60 x 60 x 45 cm

Håndtak i skinn og skuffer trukket i nydelig sort velour. Temperert glassplate på toppen.

 

 Ta kontakt med kundeservice ang leveranse tid, 

post@cadelldesign.no telefon: 45155599

Vi tilbyr billige fraktalternativer til våre kunder. Varene leveres innen 2-4 virkedager etter at vi har mottatt betaling, dersom de er på lager. Vi sender varene maks 2 virkedager etter mottatt betaling. I fellesferien kan det påløpe noen ekstra dager. Varer som ikke er lagerført har oppgitt antall leveringsdager i produktinformasjonen. 

 

Alle møbler sendes med fraktselskapet TNT til hele verden. For å gjøre det billigere for dere betaler vi en del av fraktprisen, og prisen som kommer opp for dere er deres tilbud. Antatt leveringstid 2-6 virkedager, og varen(e) leveres hjem til deg. I de fleste tilfeller kontakter transportøren deg før levering.

 

Dekor har pris etter vekt og antall. Dekoret sendes med TNT, Bring/Posten. Du mottar epost og SMS når varen(e) er ankommet.

 

Alle lagerførte varer kan også hentes i vårt showroom hver dag, eller så har vi åpent onsdager mellom kl. 11-19, og lørdager mellom kl 11-14,  Ønsker du å hente varen huker du av alternativer "hent selv" ved bestilling.

 

 

 

Uavhentede Pakker

 

Kjøperen har et ansvar for å oppgi riktig adresse ved bestillingen. Dersom varen må sendes tilbake pga ukorrekt adresse må kjøper betale kostnaden. Dersom kjøper ikke henter varen som er bestilt er ikke kravene til angrerettloven oppfylt.

 

Hvis pakken ikke blir hentet innen 14 dager på postkontoret så blir den sendt i retur til oss. Kunden vil bli belastet med et gebyr pålydende kr 300,- hvis str på pakken er stor vil gebyret øke deretter.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene
Selger, Cadell Design AS, post@cadelldesign.no, +4745155599, org. nr. 914 826 292, betegnes i det følgende som Cadell Design AS. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for innenlandske bestillinger. Ved bestillinger til utland gjelder egne regler. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Cadell Design AS forbeholder seg retten til ikke å levere en vare til oppgitt pris i nettbutikken dersom varen ikke er på lager ved ekstraordinært salg.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Vi tar forbehold om feil på produkt og priser i nettbutikken, og dersom betydelige feil i informasjonen på produktet oppdages av kjøper, vil Cadell Design AS stille seg ansvarlig. Ved mangler på urelevant produktinformasjon, vil Cadell Design AS ikke stille seg ansvarlig. Alle varer sjekkes før utsendelse og loggføres med bilder hos Cadell Design AS. Eventuelle feil/mangler på produktet oppdages her. Dersom kjøper oppdager feil på vare, vil skadeomfanget vurderes etter usett, levering, innbæring og selvpåførelse.

Betalingen
Betalingen kan gjøres i showroom, nettbutikk, faktura og vipps. Vi gjør oppmerksom på at for kjøp som betales utenom nettbutikken  gjelder ikke angreretten, og ved returnering av ubrukt vare vil det bli gitt tilgodelapp som er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato. Denne kan brukes på nett og i showroom. Så fort en ordre er gjennomført blir den reservert til kjøperen. Spesialbestillinger og bestillinger av varer som må bestilles fra leverandør må bestilles og betales før Cadell Design AS starter bestilling/produksjon. Ved betaling med Paypal blir varen(e) sendt så fort bestillingen er fullført. Ved betaling med faktura, blir varen(e) sendt så fort faktura er betalt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Ved (del)betaling med Klarna vil betalingen settes i gang idet varen(e) blir sendt til kjøperen.

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e). Kjøper blir informert om leveringstid dersom leveringstiden ikke gjelder Cadell Design AS sin standard leveringstid på 2-11 virkedager. Det tas forbehold om forsinkelser,forsvinnelse og feil i lagerholdning. Forhåndsbestilte varer utsendes maks 2 virkedager etter ankomst. Utenlandske leveringer har noe lenger leveringstid, og varierer etter land. Kjøper bes gjerne sende mail til Cadell Design AS, post@cadelldesign.no, for spørsmål eller mangelfull levering. Skader skal opplyses om til Cadell Design AS senest 24 timer etter levering. Kjøper må sende bilder av emballasje og varen(e), og varen(e) må ikke være brukt når skade dokumenteres. Vi tar forbehold om feil pris i hjemlevering. 

Det registreres sporingsnummer ved hver forsendelse slik at kjøper selv kan følge med på levering. Cadell Design AS følger ikke med på hver eneste forsendelse, og det best derfor om at kjøper etter 1-2 dager forsinkelse informerer Cadell Design AS.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Angrerett
Nettbutikk-kjøper har 14 dagers angrerett fra kjøper mottar varen(e). I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Send mail til post@cadelldesign.no, så kan vi sende skjema for utfylling til kunde som ønsker å benytte angreretten.

Innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser som utgjør et møbel i helhet, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Består kjøpet av flere ulike varer vil angreretten gjelde enkeltvis etter hvilken dag de ulike varene ble levert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Cadell Design AS holder tilbake tilbakebetaling for varen(e) til de(n) er blitt returnert og kontrollert. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Dersom varen(e) ikke returneres i originalemballasje vil "tapt fortjeneste" ved videresalg dekkes av kunde. Dette beregnes ut fra varens innpakking. Kjøper må stille seg ansvarlig for forsvarlig innpakking og sending, og kjøper stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader ved retur. Ved skade ved retur må kjøper selv kontakte fraktselskapet for tilbakebetaling. Da anses varen(e) som skadet og Cadell Design AS kan ikke tilbakebetale kunde for varen(e) eller frakt. Kjøper må selv arrangere frakt.

Dersom returnert vare kontrolleres til å være i fin stand, returneres kjøpers betalingssum for varen(e), og ikke fraktomkostninger. Dersom varen(e) har endret pris, tilbakebetales det den sum kunde betalte. 

Forsinkelse
Cadell Design AS tar forbehold om forsinkelser i henhold til forbrukerkjøpsloven §24.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Kjøper kan heller ikke kreve oppfyllelse dersom det vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Cadell Design AS at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Cadell Design AS oppfyller.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Cadell Design AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Cadell Design AS tar forbehold om bilder som kan være noe avvikende i farge grunnet belysning, men prøver til den grad det går å få tydelige bilder. Det tas også forbehold om prisendring og feil i informasjon. Det er viktig at det tas bilder av emballasje og vare innen rimelig tid for at Cadell Design AS kan vurdere dette til annet enn selvpåført.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Cadell Design AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Cadell Design AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Cadell Design AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Cadell Design AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel bli sendt til kjøper, blir kjøper holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
1 års vanlig garanti ved feil eller mangler. Må oppgis skriftlig. Les gjerne mer på følgende lover: forbrukerkjøpslovenangrerettloven

markedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og 
kredittkjøpsloven. Cadell Design AS  kan ikke behandle noen garanti saker uten kvittering som beviser at kjøpet er gjort hos Cadell Design AS, når det er gjennomført og til hvilken pris.

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Cadell Design AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Cadell Design AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

 

Kontaktinformasjon:
post@cadelldesign.no
+4745155599

✓ Det er helt trygt å bestille varer online hos Cadell Design.

✓ Betal med kredit- eller debetkort i kassen.

✓ Cadell Design har godkjennelse og fullmakt med kortutstederne for både krediteringer og debiteringer.

✓ Ingen ytterlige eller skjulte kostnader (alle priser er inkl. mva. for norske kunder).

✓ Leveringsalternative kostnader blir tilbudt i handlekurven.

 

Vi tar sikkerhet på alvor og sikrer at dine opplysninger bevares trygt. Vi lagrer ingen kort-opplysninger ved både bestillinger og forlatte handlekurver.

 

 

Steg for steg ved bestilling på nett:

 

  1. Skriv inn din kontaktinformasjon. (Ved å huke av på ”lagre informasjon til neste gang” vil du slippe å fylle inn samme informasjon neste gang du går til handlekurven).

 

  1. Fortsett ved å trykke på ”fortsett til leveringsmetode”

 

  1. Her skal du velge leveringsmetode. Varen(e) kan hentes på lageret til Cadell Design i Stavanger (Godesetdalen 10, 4034 Stavanger) etter avtalt tid, eller leveres hjem på dør mot fraktkostnad. For å få varen(e) levert hjem på dør, må alternativet ”hjemlevering” hukes av.

 

  1. Fortsett ved å trykke på ”Fortsett til betalingsmetode”

  

  1. Velg hvordan du vil betale varen(e). Cadell Design bruker PayPal Checkout. Det betyr ikke at du må ha PayPal bruker for å kunne fullføre betalingen. PayPal Checkout godtar alle typer kort.

 

For å kun betale med kredit/debit kort, uten å ha PayPal bruker, gjør du følgende:

 

Da kommer følgende opp; Her er det helt trygt å legge inn betalingsinformasjonen sin. Nederst på siden kan du også velge om du vil opprette PayPal konto for å gjøre betalingen raskere til neste gang.

 

 

 

PayPal er den ledende globale betalingstjenesten. Dette regnes som den tryggeste og raskeste måten til å betale på internett. Du kan nemlig lage din egen PayPal bruker som gjør at du ikke trenger å fylle inn kortinformasjonen din på ulike nettsteder, men istedet bare logge inn med din bruker. Du kan velge mellom å ha saldo på PayPal kontoen, eller knytte kontoen opp mot et betalingskort. Alle betalinger gjort med PayPal inkluderer kjøper- og selgerbeskyttelse.

 

Du kan lese mer om hvordan PayPal fungerer på hjemmesiden, her.

 

  

Informasjon om Klarna nedbetaling kommer..