Veggbilde Golden Leaf

Ordinær pris 550,00 kr Tilbudspris 290,00 kr Spar 260,00 kr
-3 på lager

Dekorativt glassbilde med gull motiv og sort ramme. Prisen gjelder ett bilde.

Mål:

Høyde: 80 cm

Lengde: 40 cm

Dybde: 2,5 cm

Vi tilbyr billige fraktalternativer til våre kunder. Varene leveres innen 2-4 virkedager etter at vi har mottatt betaling, dersom de er på lager. Vi sender varene maks 2 virkedager etter mottatt betaling. I fellesferien kan det påløpe noen ekstra dager. Varer som ikke er lagerført har oppgitt antall leveringsdager i produktinformasjonen. 

 

Alle møbler sendes med fraktselskapet TNT til hele verden. For å gjøre det billigere for dere betaler vi en del av fraktprisen, og prisen som kommer opp for dere er deres tilbud. Antatt leveringstid 2-6 virkedager, og varen(e) leveres hjem til deg. I de fleste tilfeller kontakter transportøren deg før levering.

 

Dekor har pris etter vekt og antall. Dekoret sendes med TNT, Bring/Posten. Du mottar epost og SMS når varen(e) er ankommet.

 

Alle lagerførte varer kan også hentes i vårt showroom hver dag, eller så har vi åpent onsdager mellom kl. 11-19, og lørdager mellom kl 11-14,  Ønsker du å hente varen huker du av alternativer "hent selv" ved bestilling.

 

 

 

Uavhentede Pakker

 

Kjøperen har et ansvar for å oppgi riktig adresse ved bestillingen. Dersom varen må sendes tilbake pga ukorrekt adresse må kjøper betale kostnaden. Dersom kjøper ikke henter varen som er bestilt er ikke kravene til angrerettloven oppfylt.

 

Hvis pakken ikke blir hentet innen 14 dager på postkontoret så blir den sendt i retur til oss. Kunden vil bli belastet med et gebyr pålydende kr 300,- hvis str på pakken er stor vil gebyret øke deretter.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger, Cadell Design AS, post@cadelldesign.no, +4745155599, org. nr. 914 826 292, betegnes i det følgende som Cadell Design AS.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for innenlandske bestillinger.

Cadell Design AS forbeholder seg retten til ikke å levere en vare til oppgitt pris i nettbutikken dersom varen ikke er på lager ved ekstraordinært salg.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Vi tar forbehold om feil på produkt og priser i nettbutikken, og dersom betydelige feil i informasjonen på produktet oppdages av kjøper, vil Cadell Design AS stille seg ansvarlig. Ved mangler på urelevant produktinformasjon, vil Cadell Design AS ikke stille seg ansvarlig. Alle varer sjekkes før utsendelse og loggføres med bilder hos Cadell Design AS. Eventuelle feil/mangler på produktet oppdages her. Dersom kjøper oppdager feil på vare, vil skadeomfanget vurderes etter usett, levering, innbæring og selvpåførelse.

 1. Betalingen

Betalingen kan gjøres i showroom, nettbutikk, faktura og vipps. Så fort en ordre er gjennomført blir den reservert til kjøperen. Spesialbestillinger og bestillinger av varer som må bestilles fra leverandør må bestilles og betales før Cadell Design AS starter bestilling/produksjon. Ved betaling med Paypal blir varen(e) sendt så fort bestillingen er fullført. Ved betaling med faktura, blir varen(e) sendt så fort faktura er betalt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Ved (del)betaling med Klarna vil betalingen settes i gang idet varen(e) blir sendt til kjøperen.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e). Kjøper blir informert om leveringstid dersom leveringstiden ikke gjelder Cadell Design AS sin standard leveringstid på 2-11 virkedager. Det tas forbehold om forsinkelser, forsvinnelse og feil i lagerholdning. Forhåndsbestilte varer utsendes maks 1 virkedag etter ankomst. Utenlandske leveringer har noe lenger leveringstid, og varierer etter land. Kjøper bes gjerne sende mail til Cadell Design AS, post@cadelldesign.no, for spørsmål eller mangelfull levering. Skader skal opplyses om til Cadell Design AS senest 24 timer etter levering. Kjøper må sende bilder av emballasje og varen(e), og varen(e) må ikke være brukt.

Det registreres sporingsnummer ved hver forsendelse slik at kjøper selv kan følge med på levering. Cadell Design AS følger ikke med på hver eneste forsendelse, og det best derfor om at kjøper etter 1-2 dager forsinkelse informerer Cadell Design AS.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Det fastsettes ikke gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Varen og innpakking sjekkes nøye gjennom ved ankomst til Cadell Design AS før tilbakebetaling blir gjort. Kjøper må stille seg ansvarlig for forsvarlig innpakking og sending. Cadell Design AS stiller seg behjelpelige til å arrangere billig frakt, som må dekkes av kjøper.

Det tilbakebetales kjøpers betalingssum, og ikke nå-verdi for varen.

 1. Forsinkelse

Cadell Design AS tar forbehold om forsinkelser i henhold til forbrukerkjøpsloven §24.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Kjøper kan heller ikke kreve oppfyllelse dersom det vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Cadell Design AS at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Cadell Design AS oppfyller.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Cadell Design AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Cadell Design AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Cadell Design AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Cadell Design AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Cadell Design AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel bli sendt til kjøper, blir kjøper holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti

1 års vanlig garanti ved feil eller mangler. Må oppgis skriftlig.

Les gjerne mer på følgende lover: forbrukerkjøpslovenangrerettloven
markedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og 
kredittkjøpsloven. Cadell Design AS  kan ikke behandle noen garanti saker uten kvittering som beviser at kjøpet er gjort hos Cadell Design AS, når det er gjennomført og til hvilken pris.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Cadell Design AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Cadell Design AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Kontaktinformasjon:

E-mail: post@cadelldesign.no

Tlf: +4745155599

Vi tilbyr følgende tjenester for både privatpersoner, eiendomsmeglere og bedrifter:

 • Boligstyling (veiledning, delstyling, og fullstyling) før salg
 • Interiør veiledning om farger, belysning og tekstiler
 • Innkjøpshjelp til bolig

 

Det er mange viktige valg å ta når du skal møblere og innrede et hjem for deg selv eller for salg. Vi har kompetente interiørdesignere som ønsker å gjøre denne prosessen lettere for deg. Len deg tilbake og la oss ta alle de tusen ulike valgene som må tas. Fortell oss dine ønsker, vis bilder av hva du liker eller gi oss frie tøyler  du velger. Vi har erfaring fra både små rom til store prosjekter.  

 

Vi har nå åpnet egen boligstylingavdeling, hvor vi har erfarne og profesjonelle boligstylister som ønsker å få frem det beste i din bolig. Vi garanterer unik styling for din bolig, og vi oppdaterer sortimentet vårt hver måned. Vi tar på oss all typer oppdrag, store og små. Vi kommer hjem til deg på en gratis befaring.

 

Boligstyling med Cadell Design gir:

 • Økt verdi på bolig
 • Mer interesse for bolig
 • Større oppmøte på visning
 • Bolig som skiller seg positivt ut
 • Høyere salgspris
 • Flere budgivere 

Ta kontakt i dag for å starte den spennende prosessen sammen med oss.

Vi skreddersyr pakke etter ditt behov.

 

Priser på boligstyling:

Interiørkonsulent tjeneste  synes du det er vanskeligt å få innredet huset, leiligheten, et rom? trenger du veiledning av valget av farger, maling, tapeter, gardiner - Her har vi ingen tidsbegrensning.

Etter befaring lager vi  til et forslag som vil bli presentert også sendt på mail.. I forslaget får du oppgitt alle detaljer av valgene og din egen handleliste, pris kr 1100,- for tjenesten.

Delstyling – vi innreder med deler av ditt interiør.  Priser fra 5.900,-

Fullstyling – møblering av hele boligen. Dersom kunden skal bo i boligen mens den er fullstylet må det tas hensyn til møblene. Egen kontrakt signeres.  Priser fra 11.900,- 

 

Prisene på boligstyling varierer fra forskjellige faktorer, hvilken etasje leiligheter ligger i, er det heis, bæreavstand, og størrelsen på objektet.

Vi gir en total pris på befaringen. Sender på mail stylingsforslag og prisoverslaget. Prisene inkluderer leie av møbler og dekor inntil 6 uker. Utover dette faktureres 15 % av totalprisen hver uke. Ved skader/flekker på møblene og andre uhell kan ekstra kostnad for rens eller erstatning etterfaktureres.

 

 Tidligere prosjekter:

Innredning av hus på Eiganes for salg (med leie av møbler).

Innredning av nytt leilighetsprosjekt på Byfjordparken (med leie av møbler, med unikt tilbud i salgspakke til eier).

Innredning av flere nye leilighetsprosjekter på Lurahammeren.

Innredning av leilighet på Frogner i Oslo.

Innredning av en sommerbolig i Spania, Alicante.

Innredning/Utstilling hos Høyer i Stavanger.

Møblering på Stadionparken kjøpesenter med fokus på komfort og hygge for besøkende i alle aldre.

..vi får stadig flere innredning prosjekter fra kundene av Cadell Design.

 

Bor du ikke i nærheten av vårt showroom så frykt ikke - våres interiør konsulenter er tilgjengelig på email, tlf, facetime.

 

Send gjerne bilder og mål til oss på mail: post@cadelldesign.no

Eller ring oss på 45155599 for en uforpliktende samtale.

Med vennlig hilsen fra interiørdesignerne hos